Allmänna ämnen

Sortera efter:
Question Hur rensar jag en angripen System Volume Information-mapp eller en systemåterställningsmapp? Answer Om ett virus angriper datorn kan det tänkas att viruset säkerhetskopieras till mappen Systemåterställning. Systemåterställning är en funktion i Windows operativsystem.   Om du vill rensa mappen för Systemåterställning måste du först inaktivera funktionen och sedan genomsöka och rensa mappen. När du inaktiverar Systemåterställning förlorar du din senaste systemåterställningspunkt. Dessvärre finns det inget annat sätt att rensa Systemåterställning från angrepp. Om du vill fortsätta använda funktionen Systemåterställning, måste du komma ihåg att aktivera den efter att de angripna filerna har tagits bort.   Så här inaktiverar du Systemåterställning i Windows 7:   Stäng alla öppna program.  Högerklicka på Den här datorn och välj Egenskaper. Dialogrutan Visa standardinformation om datorn visas. Klicka på Systemskydd. Dialogrutan Systemegenskaper öppnas. Klicka på fliken Systemskydd. Klicka på Konfigurera.  Välj Stäng av systemskydd. Klicka på Verkställ.  När du tillfrågas om du vill inaktivera Systemskydd klickar du på Ja. Klicka på OK. Genomsök alla hårddiskar och alla filer efter virus med din F-Secure-produkt. När du har genomsökt och rensat filerna aktiverar du Systemåterställning i Windows 7 enligt följande:    Högerklicka på Den här datorn och välj Egenskaper. Dialogrutan Visa standardinformation om datorn visas.  Klicka på Systemskydd.  Klicka på fliken Systemskydd.  Klicka på Konfigurera.  Välj Återställ systeminställningar och tidigare versioner av filer. Klicka på Verkställ.  Klicka på OK.  Så här inaktiverar du Systemåterställning i Windows XP:    Stäng alla öppna program.  Högerklicka på Den här datorn och välj Egenskaper. Dialogrutan Systemegenskaper öppnas.  Klicka på fliken Systemåterställning.  Markera kryssrutan Inaktivera Systemåterställning för alla enheter.  Klicka på Verkställ. När du tillfrågas om du vill inaktivera Systemåterställning klickar du på Ja. Klicka på OK.  Genomsök alla hårddiskar och alla filer efter virus med din F-Secure-produkt. När du har genomsökt och rensat filerna aktiverar du Systemåterställning i Windows XP enligt följande:    Högerklicka på Den här datorn och välj Egenskaper. Dialogrutan Systemegenskaper öppnas. Klicka på fliken Systemåterställning. Avmarkera kryssrutan Inaktivera Systemåterställning för alla enheter. Klicka på Verkställ och sedan på OK.  Så här inaktiverar du Systemåterställning i Windows Vista:    Stäng alla öppna program.  Klicka på Start.  Välj Alla program > Underhåll. Välj Underhåll > Säkerhetskopiering och återställning. Klicka på Skapa en återställningspunkt eller ändra inställningar. Klicka på Fortsätt om en fråga visas.  Avmarkera kryssrutorna för alla enheter under Tillgängliga diskar.  Klicka på Verkställ.  När du tillfrågas om du vill inaktivera Systemåterställning klickar du på Inaktivera systemåterställning.  Klicka på OK.  Starta om datorn.  Genomsök alla hårddiskar och alla filer efter virus med din F-Secure-produkt.  När du har genomsökt och rensat filerna aktiverar du Systemåterställning i Windows Vista enligt följande:    Stäng alla öppna program. Klicka på Start.  Välj Alla program > Underhåll.  Välj Underhåll > Säkerhetskopiering och återställning.  Klicka på Skapa en återställningspunkt eller ändra inställningar. Klicka på Fortsätt om en fråga visas.  Markera alla enheter under Tillgängliga diskar.  Klicka på Verkställ.  När du tillfrågas om du vill aktivera Systemåterställning klickar du Aktivera systemåterställning. Klicka på OK.
Visa fullständig artikel
I den här artikeln beskrivs hur du rensar eller tar bort angrepp från en komprimerad fil.   Hantera angrepp i en komprimerad fil   Komprimerade filer är filer som skapats med Winzip, Winrar eller andra filarkiveringsprogram. Filtillägg som ofta används för komprimerade filer är ZIP, RAR, CAB och GZ.   Med de aktuella versionerna av F-Secures produkter kan du inte automatiskt ta bort angrepp från en fil som finns inuti en komprimerad fil.   Så här tar du bort angrepp från en fil som hittats i ett arkiv: Extrahera filerna manuellt. Försök att rensa (eller bara ta bort) den infekterade filen (eller filerna). Komprimera filerna på nytt. Mer information   För närvarande finns det inget känt skadeprogram som angriper direkt från komprimerade filer. För att ett sådant angrepp ska ske måste den körbara filen först extraheras till en tillfällig plats och i så fall detekteras den av F-Secure-produkten innan användaren kan köra den.   Denna artikel på engelska
Visa fullständig artikel
Sammanfattning   I den här artikeln förklaras hur du kan rensa en tillfällig mapp som innehåller skadeprogram.   Beskrivning   I många fall upptäcks infekterade filer och arkiv inuti tillfälliga mappar. Dessa mappar används för att lagra filer under kortare tid, exempelvis medan ett program installeras. Placeringen av dessa mappar varierar och kan vara någon av följande: C:\Documents and Settings\<användarnamn>\Local Settings\Temp C:\Documents and Settings\Guest\Local Settings\Temp C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp C:\Användare\<användarnamn>\AppData\Local\Temp (Windows Vista) där <användarnamn> är ditt användarnamn i Windows.   Ta bort infekterade filer   Kontrollera att Utforskaren är inställd så att alla filer visas – även systemfiler och dolda filer: I Utforskaren väljer du Mappalternativ i menyn Verktyg. Klicka på fliken Visa och välj alternativet Visa dolda filer och mappar. Så här tömmer du de tillfälliga mapparna: Gå till den tillfälliga mappen där den infekterade filen upptäcktes. Markera alla filer och undermappar och tryck på tangenten Delete på tangentbordet eller välj Ta bort i menyn Arkiv. Varning! Var försiktig när du tar bort filer. Kontrollera att du endast tar bort filer från tillfälliga mappar. I annat fall kan du skada systemet.   Denna artikel på engelska
Visa fullständig artikel
Fråga Hur kan jag ta bort skadlig programvara från papperskorgen? Svar F-Secure-produkten kan upptäcka infekterade filer i papperskorgsmapparna. De här mapparna används till att lagra filer som användaren har tagit bort. Normalt hittar du mapparna här:   C:\RECYCLED C:\RECYCLER C:\$RECYCLE.BIN\ Du behöver tömma papperskorgen för att ta bort infekterade filer i de här mapparna.   Gör följande för att tömma papperskorgen:   Dubbelklicka på papperskorgsikonen på skrivbordet. På menyn Arkiv väljer du Töm papperskorgen. Klicka på OK. Alla filer i papperskorgsmapparna i alla enheter tas bort. Observera att inga faktiska data går förlorade under den här åtgärden eftersom filerna är avsedda att tas bort.   Denna artikel på engelska
Visa fullständig artikel
Sammanfattning   I den här artikeln beskrivs hur du rensar en Java-cachemapp.   Rensa mappen   I vissa sällsynta fall upptäcks ett antal infekterade filer och arkiv som innehåller infekterade filer inuti Java-cachemappen. Du tar bort angreppet genom att tömma cachemappen på följande sätt:   Klicka på Start > Kontrollpanel. Dubbelklicka på Java-ikonen för att öppna Java-kontrollpanelen. Klicka på Inställningar under Tillfälliga Internetfiler. Dialogrutan Inställningar för tillfälliga filer visas. Klicka på knappen Ta bort filer. Dialogrutan Ta bort filer och applikationer visas. Markera kryssrutorna och klicka på OK. Eftersom den här mappen endast innehåller cachelagrade filer försvinner inga verkliga data med den här åtgärden.   Varning: Var försiktig när du tar bort filer. Kontrollera att du endast tar bort filer som finns i Java-cachemappen. I annat fall kan du skada systemet.   Denna artikel på engelska
Visa fullständig artikel
Sammanfattning   Den här artikeln innehåller information om falska antivirus- och antispionprogramprodukter som med ett samlingsnamn kallas bluff-antivirusprogram eller rogueware.   Beskrivning   Bluff-antivirusprogram kallas även scareware. Deras enda syfte är att skrämma användarna till att köpa sig fria från ett "problem" som programmet själv skapar. Programmet kan visa ett angrepp som inte finns och påstå att det tar bort infekterade filer, men i själva verket gör det ingenting eller så installerar det en riktig trojan.   Hur hanterar du falska säkerhetsprogram?   Om datorn blir infekterad med bluff-antivirusprogram bör ärendet hanteras av F-Secure Security Labs. Det finns dock några saker som Security Labs behöver för att kunna hjälpa dig med angreppet.   För att kunna hjälpa dig behöver Security Labs följande loggfiler så att de kan undersöka saken närmare:   Kör F-Secure BlackLight. Om dolda objekt hittas ska du spara loggfilen. Det här verktyget är tillgängligt på ftp://ftp.f-secure.com/anti-virus/tools/fsbl.exe. Kör verktyget GMER. Klicka på knappen Scan på huvudsidan och när genomsökningen är klar klickar du på knappen Save... på samma sida för att spara den loggfil som skapats. Det här verktyget är tillgängligt på http://www.gmer.net/gmer.zip. Kör Autoruns.exe från Sysinternals. Kom ihåg att aktivera inställningen Hide Signed Microsoft Entries. Spara loggfilen som skapats. Det här verktyget är tillgängligt från Microsoft på http://www.microsoft.com/technet/sysinternals/SystemInformation/Autoruns.mspx. Kör HijackThis. Spara den loggfil som skapats. Det här verktyget är tillgängligt på http://sourceforge.net/projects/hjt/. Skicka alla loggfiler som skapats till F-Secure Security Labs i en gemensam ZIP-fil. Vi rekommenderar att du skyddar ZIP-filen med lösenordet infected. Skicka ZIP-filen till F-Secure genom att registrera ett konto i vårt provanalyssystem på https://analysis.f-secure.com. Logga in och skicka testfilen tillsammans med ett kort beskrivning av problemet i formulärets meddelandefält.   Denna artikel på engelska
Visa fullständig artikel
Sammanfattning   Den här artikeln visar hur du kan ta skärmbilder som du sedan kan bifoga till din supportförfrågan.   Beskrivning   När du kontaktar teknisk support är det ofta till hjälp för supportpersonalen att kunna se det som visas på din skärm, till exempel ett felmeddelande. Med hjälp av skärmbilder kan vår tekniska support hjälpa dig att lösa problem snabbare och mer effektivt.   Ta skärmbilder   Så här tar du en skärmbild:   Leta rätt på tangenten Print Screen på tangentbordet. Den kan också vara märkt med ”Prnt Scrn”, ”Print Sc” eller liknande. På en standardtangentbordslayout är tangenten placerad i det övre högra hörnet av tangentbordet. Du kan ta en ögonblicksbild av hela skärmen eller ett specifikt fönster genom att göra något av följande: Tryck på Alt + Print Screen så kopieras det aktiva fönstret till Urklipp. Tryck på Print Screen så kopieras hela skärmen till Urklipp. Starta programmet Windows Paint genom att klicka på Start > Alla program > Tillbehör > Paint. Välj Klistra in från menyn Redigera. Din skärmbild visas på arbetsytan. Spara filen med skärmbilden. Du kan nu bifoga filen till din förfrågan om teknisk support.   Tips: Det enklaste sättet att ta en skärmbild i Windows Vista och Windows 7 är att använda Skärmklippverktyget som du hittar genom att klicka på Start > Alla program > Tillbehör > Skärmklippverktyget.   Denna artikel på engelska
Visa fullständig artikel
Sammanfattning   I den här artikeln beskrivs hur du skapar ett ZIP-arkiv och lösenordsskyddar det.   Beskrivning   Vi rekommenderar att du skapar en särskild mapp till vilken du kopierar alla exempelfiler som du vill skicka till F-Secure för analys. Dessutom behöver du särskild programvara, t.ex. WinZip, för att kunna skapa arkivfiler. Om du inte har WinZip kan du hämta och installera programmet från http://www.winzip.com/downwz.htm.   Skapa en ZIP-fil   Utför följande steg för att skapa en ZIP-fil: Skapa en ny mapp genom att klicka på skrivbordet och välja Arkiv > Ny > Mapp. Ge mappen ett namn, t.ex. exempel . Kopiera exempelfilerna till den mapp du nyss skapade. Lägg till exempelfilerna i en ny zip-fil genom att markera filerna (klicka på Ctrl+A för att markera alla), och välj sedan Arkiv > WinZip > Lägg till i Zip-fil. Dialogrutan Lägg till visas: Ange sökväg och zip-filens namn, t.ex. f-securesample.zip i fältet Lägg till i arkiv. Observera att standardmappen är den mapp där exempelfilerna lagras just nu. Klicka slutligen på Lägg till. Filen f-securesample.zip file skapas: Lösenordsskydda ZIP-filen   Lösenordsskydda ZIP-filen genom att utföra följande steg: I WinZip-fönstret väljer du Åtgärder > Kryptera eller klickar på knappen Kryptera . Dialogrutan Kryptera visas: Ange infekterad som lösenord, bekräfta det genom att ange lösenordet igen och klicka slutligen på OK. En asterisk (*) visas i slutet av filnamnet i WinZip-fönstret för att visa att filen har lösenordsskyddats: Välj Arkiv > Avsluta för att stänga WinZip-fönstret. Denna artikel på engelska
Visa fullständig artikel
Sammanfattning   Alla skadeprogram finns inte med i F-Secures virusbeskrivningsdatabas.   Beskrivningar av skadeprogram   Det finns inte detaljerade beskrivningar av alla skadeprogram, trots att produkten upptäcker dem. Många virus tillhör också samma familj och har en gemensam beskrivning. Om du inte kan hitta en beskrivning av ett visst skadeprogram som produkten har hittat kan du prova att söka efter ett liknande namn i virusbeskrivningslistan.   Obs! Produkten upptäcker många fler skadeprogram än dem som finns med i databasen.   Denna artikel på engelska
Visa fullständig artikel
Det finns två typer av antivirusgenomsökning: genomsökning på protokollnivå och genomsökning på filsystemnivå. Vid genomsökning på protokollnivå kontrolleras data som tar sig in i datorn via nätverket. Vid genomsökning på filsystemnivå kontrolleras filer som sparas i datorns filsystem, vanligtvis på datorn hårddisk. En antivirusgenomsökning kan utlösas på olika sätt. Genomsökning på filsystemnivå sätts igång när en fil används, t.ex. när du öppnar ett program eller sparar ett dokument. Det kallas även genomsökning vid åtkomst. Schemalagd genomsökning är en genomsökning av filer på begäran. Funktionen är densamma när det gäller att hitta virus, men den startar avsiktligt i stället för att starta automatiskt vid filåtkomst. Samma gäller vid en genomsökning som startas av användaren, vilket är en riktig genomsökning på begäran.   Genomsökning på protokollnivå utförs i programvaran, i brandväggsmodulen. Filen genomsöks innan den tillåts passera genom brandväggen, som till exempel vid hämtning av en zip-fil. Filen genomsöks två gånger: först när den laddas ner och igen när filen sparas på hårddisken. Innehållsfilerna genomsöks igen när de extraheras från zip-filen.   Genomsökning vid åtkomst är egentligen en variant av genomsökning på begäran. Skillnaden ligger inte i själva genomsökningen, utan i vem som begär den.   Denna artikel på engelska
Visa fullständig artikel
Sammanfattning   I den här artikeln beskrivs hur du sparar ett skräppost- eller nätfiskemeddelande i en fil.   Beskrivning   F-Secure välkomnar exempel på skräppost- och nätfiskemeddelanden som du har fått. Obs! Exempel på skräppost- och nätfiskemeddelanden ska skickas till specifika e-postadresser. Mer detaljerade anvisningar finns på sidan http://www.f-secure.com/en/web/labs_global/submit-samples/spam-submission   Spara exempelmeddelanden i en fil   Spara ett skräppost- eller nätfiskemeddelande genom att utföra följande steg:   Öppna det skräppost- eller nätfiskemeddelande som du har fått i ditt e-postprogram. Välj Arkiv > Spara som. Följande Spara som-dialogruta visas om du använder Microsoft Outlook-e-post: Hitta en lämplig mapp för filen, ge den ett beskrivande namn (meddelandets ämne är standardnamnet på filen) och spara den. Skicka den till F-Secure.   Denna artikel på engelska
Visa fullständig artikel
Sammanfattning   Den här artikeln beskriver hur du sparar en genomsökningsrapport i fil.   Beskrivning   Ibland är det nödvändigt att skicka genomsökningsrapporten till F-Secure för analys. Följ de här instruktionerna om du vill spara en genomsökningsrapport i fil.   Spara en genomsökningsrapport i fil.   Följ de här stegen om du vill spara en genomsökningsrapport i fil:   Kör genomsökningen med F-Secures antivirusprodukt. När genomsökningen är slutförd, beroende på vilken produkt du använder, visas en en sida som liknar följande: När du klickar på knappen Visa rapport visas den detaljerade rapporten: Om du vill spara rapporten i fil väljer du Fil > Spara som, hitta en lämplig mapp för rapporten, ge den ett beskrivande namn och spara den. Skicka den till F-Secure för analys. Denna artikel på engelska
Visa fullständig artikel