Vad är autoförnyelse?

Beroende på vad du väljer går F-Secure SAFE- och F-Secure TOTAL-licenserna ut efter 12 eller 24 månader om du inte förnyar dem.

När du köper en prenumeration för första gången och väljer automatisk förnyelse förnyas din prenumeration och dina licenser förnyas automatiskt när de löper ut. Samma kreditkort som du använde när du genomförde det första köpet debiteras för förnyelsen.

Om du väljer manuell förnyelse måste du logga in på My F-Secure och manuellt förnya prenumerationen när den löper ut. För att göra detta klickar du på knappen Köp nu och följer instruktionerna.

Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Versionshistorik
Revidering #
8 av 8
Senaste uppdatering:
‎11-10-2019 01:35 PM
Uppdaterat av:
 
Etiketter (2)