Spara ett skräppost- eller nätfiskemeddelande i en fil

Sammanfattning

 

I den här artikeln beskrivs hur du sparar ett skräppost- eller nätfiskemeddelande i en fil.

 

Beskrivning

 

F-Secure välkomnar exempel på skräppost- och nätfiskemeddelanden som du har fått.

Obs! Exempel på skräppost- och nätfiskemeddelanden ska skickas till specifika e-postadresser. Mer detaljerade anvisningar finns på sidan http://www.f-secure.com/en/web/labs_global/submit-samples/spam-submission

 

Spara exempelmeddelanden i en fil

 

Spara ett skräppost- eller nätfiskemeddelande genom att utföra följande steg:

 

  1. Öppna det skräppost- eller nätfiskemeddelande som du har fått i ditt e-postprogram.
  2. Välj Arkiv > Spara som. Följande Spara som-dialogruta visas om du använder Microsoft Outlook-e-post:  3. Hitta en lämplig mapp för filen, ge den ett beskrivande namn (meddelandets ämne är standardnamnet på filen) och spara den.
  4. Skicka den till F-Secure.

 

Denna artikel på engelska

Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Versionshistorik
Revidering #
4 av 4
Senaste uppdatering:
‎02-05-2016 11:31 AM
Uppdaterat av: