Så raderar du ett My F-Secure-konto permanent

Om du anser att du inte längre behöver ditt My F-Secure-konto kan du begära att kontot raderas permanent genom att kontakta vår kundsupportteam antingen via chatt eller genom ett telefonsamtal.

Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Versionshistorik
Revidering #
6 av 6
Senaste uppdatering:
‎11-10-2019 01:34 PM
Uppdaterat av:
 
Etiketter (2)