Rensa en Java-cachemapp

Sammanfattning

 

I den här artikeln beskrivs hur du rensar en Java-cachemapp.

 

Rensa mappen

 

I vissa sällsynta fall upptäcks ett antal infekterade filer och arkiv som innehåller infekterade filer inuti Java-cachemappen. Du tar bort angreppet genom att tömma cachemappen på följande sätt:

 

  1. Klicka på Start > Kontrollpanel.
  2. Dubbelklicka på Java-ikonen för att öppna Java-kontrollpanelen.
  3. Klicka på Inställningar under Tillfälliga Internetfiler. Dialogrutan Inställningar för tillfälliga filer visas.
  4. Klicka på knappen Ta bort filer. Dialogrutan Ta bort filer och applikationer visas.
  5. Markera kryssrutorna och klicka på OK.

Eftersom den här mappen endast innehåller cachelagrade filer försvinner inga verkliga data med den här åtgärden.

 

Varning: Var försiktig när du tar bort filer. Kontrollera att du endast tar bort filer som finns i Java-cachemappen. I annat fall kan du skada systemet.

 

Denna artikel på engelska

Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Versionshistorik
Revidering #
6 av 6
Senaste uppdatering:
‎02-05-2016 11:52 AM
Uppdaterat av: