Hur tar jag bort en familjemedlem eller vän från min My F-Secure-grupp?

  1. Logga in på My F-Secure.
  2. På sidan My F-Secure klickar du på den underanvändare du vill ta bort från din My F-Secure-grupp. Underanvändaren är nu markerad och i mitten.
  3. Klicka på delanvändaren igen för att öppna ett fönster med grundläggande information om delanvändaren.
  4. Klicka på länken Ta bort från My F-Secure-grupp. Fönstret Ta bort från grupp visas.
  5. Klicka på Ta bort.

Anm: Delanvändaren är inte längre skyddad när du tar bort den.

Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Versionshistorik
Revidering #
6 av 6
Senaste uppdatering:
‎11-10-2019 01:47 PM
Uppdaterat av:
 
Etiketter (2)