Hur kan jag ta bort skadlig programvara från papperskorgen?

Fråga

Hur kan jag ta bort skadlig programvara från papperskorgen?

Svar

F-Secure-produkten kan upptäcka infekterade filer i papperskorgsmapparna. De här mapparna används till att lagra filer som användaren har tagit bort. Normalt hittar du mapparna här:

 

  • C:\RECYCLED
  • C:\RECYCLER
  • C:\$RECYCLE.BIN\

Du behöver tömma papperskorgen för att ta bort infekterade filer i de här mapparna.

 

Gör följande för att tömma papperskorgen:

 

  1. Dubbelklicka på papperskorgsikonen på skrivbordet.
  2. På menyn Arkiv väljer du Töm papperskorgen.
  3. Klicka på OK.

Alla filer i papperskorgsmapparna i alla enheter tas bort. Observera att inga faktiska data går förlorade under den här åtgärden eftersom filerna är avsedda att tas bort.

 

Denna artikel på engelska

Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Versionshistorik
Revidering #
4 av 4
Senaste uppdatering:
‎02-05-2016 11:54 AM
Uppdaterat av: