Hur kan jag skicka exempel till F-Secure?

Du kan gå till sidan Skicka in ett exempel om du vill skicka in misstänkt innehåll du stöter på online. Exemplen analyseras av våra analytiker och databaserna uppdateras därefter vid behov. Så här skickar du in ett exempel:

  1. Gå till sidan Skicka in ett exempel.
    1. Välj fliken Exempelfil om du vill skicka in en exempelfil. Klicka på Välj fil och bifoga exempelfilen.
    2. Välj Exempeladress om du vill skicka in en webbadress och skriv in den i fältet Misstänkt webbadress.
  2. Klicka i rutan Jag vill ge mer information om det här exemplet och få reda på analysresultaten för att fylla i de andra fälten med lämplig information och få feedback på inskickad fil eller webbadress.
  3. Skriv in koden i robotfiltret
  4. Klicka på Skicka

Denna artikel på engelska

Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Versionshistorik
Revidering #
11 av 11
Senaste uppdatering:
‎11-10-2019 01:39 PM
Uppdaterat av:
 
Etiketter (1)