Hur frigör jag en licens från My F-Secure?

  1. Logga in på My F-Secure.
  2. Gå till My F-Secure-sidan och välj den medlem som du vill frigöra en licens från.
  3. Under medlemmen ser du en lista över skyddade enheter. Klicka på en enhet som du vill frigöra en licens från så öppnas ett fönster med grundläggande information om den enheten.
  4. Klicka på Frigör licens. Då frigörs en licens som du kan använda till en annan enhet.

Anm: När du tar bort en licens från en enhet avinstalleras inte F-Secures produkt från enheten. Om du vill avinstallera produkten måste du göra det manuellt på enheten.

Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Versionshistorik
Revidering #
8 av 8
Senaste uppdatering:
‎11-10-2019 01:46 PM
Uppdaterat av:
 
Etiketter (2)