Hur ändrar jag e-postadressen för inloggning på mitt My F-Secure-konto?

Gör följande för att uppdatera din inloggnings-e-postadress för My F-Secure-kontot:
  1. Logga in på My F-Secure.
  2. När du har loggat in väljer du <ditt namn> > Kontoinställningar.
  3. Lägg till eller ändra din e-postadress i fältet Din F-Secure-e-postadress.
  4. Klicka på Spara ändringar.

Din e-postadress för inloggning på My F-Secure-kontot har nu ändrats. Från och med nu använder du den nya e-postadressen för att logga in på ditt konto.

Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Versionshistorik
Revidering #
9 av 9
Senaste uppdatering:
‎11-10-2019 01:33 PM
Uppdaterat av:
 
Etiketter (2)