Algemene onderwerpen

Sorteren op:
Overzicht   In dit artikel wordt toegelicht hoe u een tijdelijke map kunt opschonen die malware bevat.   Beschrijving   In veel gevallen worden geïnfecteerde bestanden en archieven gedetecteerd in tijdelijke mappen. Deze mappen worden gebruikt om bestanden in op te slaan die korte tijd worden gebruikt, zoals tijdens een software-installatie. De locatie van deze mappen varieert en kan een van de volgende zijn: C:\Documents and Settings\<naam_gebruiker>\Local Settings\Temp C:\Documents and Settings\Guest\Local Settings\Temp C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp C:\Users\<naam_gebruiker>\AppData\Local\Temp (Windows Vista) waarbij <naam_gebruiker> uw gebruikersnaam voor Windows is.   Een infectie verwijderen   Zorg ervoor dat Windows Verkenner is ingesteld op het weergeven van alle bestanden, inclusief verborgen en systeembestanden: In Windows Verkenner selecteert u Mapopties in het menu Extra. Klik op het tabblad Weergave en selecteer de optie Verborgen bestanden en mappen weergeven. Tijdelijke mappen leegmaken: Ga naar de tijdelijke map waarin de infectie is gedetecteerd. Selecteer alle bestanden en submappen en druk op de toets Delete op het toetsenbord of selecteer Verwijderen in het menu Bestand. Waarschuwing! Wees voorzichtig bij het verwijderen van bestanden. Zorg ervoor dat u alleen bestanden verwijdert in de tijdelijke mappen. Anders kunt u schade toebrengen aan uw systeem.   Dit artikel in het Engels lezen
Volledig artikel weergeven
Question Hoe kan ik een geïnfecteerde map met informatie over systeemvolumes of een map van Systeemherstel reinigen? Answer Als een virus uw computer heeft geïnfecteerd, is het mogelijk dat een backup van het virus is opgeslagen in de map van Systeemherstel. Systeemherstel is een functie van Windows-besturingssystemen.   Als u de map van Systeemherstel wilt reinigen, moet u de functie eerst uitschakelen en vervolgens de map scannen en reinigen. Door Systeemherstel uit te schakelen, gaat uw laatste systeemherstelpunt verloren. Helaas is er geen andere manier om infecties te verwijderen uit Systeemherstel. Als u de functie Systeemherstel wilt blijven gebruiken, is het belangrijk het in te schakelen na de geïnfecteerde bestanden zijn verwijderd.   Systeemherstel uitschakelen in Windows 7:    Sluit alle geopende programma's.  Klik met de rechtermuisknop op Computer en kies Eigenschappen. Het dialoogvenster Informatie over de computer weergeven wordt geopend. Klik op Systeembeveiliging. Het dialoogvenster Systeemeigenschappen wordt geopend. Klik op de tab Systeembeveiliging. Klik op Configureren.  Selecteer Systeembeveiliging uitschakelen. Klik op Toepassen.  Wanneer het systeem vraagt of u de systeembeveiliging wilt uitschakelen, klikt u op Ja. Klik op OK.  Scan alle vaste schijven en alle bestanden op virussen met uw beveiligingsproduct van F-Secure. Wanneer u de bestanden hebt gescand en gereinigd, schakelt u Systeemherstel als volgt in Windows 7 in:    Klik met de rechtermuisknop op Computer en kies Eigenschappen. Het dialoogvenster Informatie over de computer weergeven wordt geopend.  Klik op Systeembeveiliging.  Klik op de tab Systeembeveiliging.  Klik op Configureren.  Selecteer Systeeminstellingen herstellen en vorige bestandsversies terugzetten. Klik op Toepassen.  Klik op OK.  Systeemherstel uitschakelen in Windows XP:    Sluit alle geopende programma's.  Klik met de rechtermuisknop op Deze computer en kies Eigenschappen. Het dialoogvenster Systeemeigenschappen wordt geopend.  Klik op de tab Systeemherstel.  Schakel het selectievakje Systeemherstel op alle stations uitschakelen in.  Klik op Toepassen. Wanneer het systeem vraagt of u Systeemherstel wilt uitschakelen, klikt u op Ja. Klik op OK.  Scan alle vaste schijven en alle bestanden op virussen met uw beveiligingsproduct van F-Secure. Wanneer u de bestanden hebt gescand en gereinigd, schakelt u Systeemherstel als volgt in Windows XP in:    Klik met de rechtermuisknop op Deze computer en kies Eigenschappen. Het dialoogvenster Systeemeigenschappen wordt geopend. Klik op de tab Systeemherstel. Schakel het selectievakje Systeemherstel op alle stations uitschakelen uit. Klik op Toepassen en klik op OK.  Systeemherstel uitschakelen in Windows Vista:    Sluit alle geopende programma's.  Klik op Start.  Selecteer Alle programma's > Onderhoud. Selecteer Onderhoud > Back-up maken en terugzetten. Klik op Een herstelpunt maken of instellingen wijzigen. Klik op Doorgaan als dit wordt gevraagd.  Schakel onder Beschikbare schijven alle selectievakjes uit voor alle stations.  Klik op Toepassen.  Wanneer het systeem vraagt of u Systeemherstel wilt uitschakelen, klikt u op Systeemherstel uitschakelen.  Klik op OK.  Start uw computer opnieuw op.  Scan alle vaste schijven en alle bestanden op virussen met uw beveiligingsproduct van F-Secure.  Wanneer u de bestanden hebt gescand en gereinigd, schakelt u Systeemherstel als volgt in Vista in:    Sluit alle geopende programma's. Klik op Start.  Selecteer Alle programma's > Onderhoud.  Selecteer Onderhoud > Back-up maken en terugzetten.  Klik op Een herstelpunt maken of instellingen wijzigen. Klik op Doorgaan als dit wordt gevraagd.   Selecteer alle stations onder Beschikbare schijven.  Klik op Toepassen.  Wanneer het systeem vraagt of u Systeemherstel wilt inschakelen, klikt u op Systeemherstel inschakelen.  Klik op OK. 
Volledig artikel weergeven
Vraag Hoe kan ik malware uit de Prullenbak verwijderen? Antwoord Het F-Secure-product kan geïnfecteerde bestanden detecteren in de Prullenbak-mappen. Deze mappen worden gebruikt om bestanden op te slaan die de gebruiker heeft verwijderd. U kunt gewoonlijk de mappen hier vinden:   C:\RECYCLED C:\RECYCLER C:\$RECYCLE.BIN\ Om de geïnfecteerde bestanden in deze mappen te verwijderen, moet u de Prullenbak legen.   Om de Prullenbak te legen, voert u de volgende stappen uit:   Dubbelklik op het pictogram Prullenbak op uw bureaublad. Selecteer in het menu Bestand Prullenbak legen. Klik op OK. Alle bestanden in de Prullenbak van alle schijven zijn verwijderd. Houd er rekening mee dat er geen gegevens verloren zijn gegaan, omdat deze bestanden bedoeld zijn voor verwijderen.   Dit artikel in het Engels lezen
Volledig artikel weergeven
Overzicht   In dit artikel wordt beschreven hoe u een cachemap van Java kunt opschonen.   De map opschonen   In zeldzame gevallen worden enkele geïnfecteerde bestanden en archieven met geïnfecteerde bestanden gedetecteerd in de cachemap van Java. Ga als volgt te werk om de cachemap te legen en de infectie te verwijderen:   Klik op Start > Configuratiescherm. Dubbelklik op het Java-pictogram om het configuratiescherm van Java te openen. Klik onder Tijdelijke internetbestanden op Instellingen. Het dialoogvenster Tijdelijke bestanden wordt weergegeven. Klik op de knop Bestanden verwijderen. Het dialoogvenster Bestanden en toepassingen verwijderen wordt weergegeven. Schakel de selectievakjes in en klik op OK. Aangezien deze map alleen cachebestanden bevat, gaan er geen gegevens verloren.   Waarschuwing: wees voorzichtig bij het verwijderen van bestanden. Zorg ervoor dat u alleen bestanden verwijdert in de cachemap van Java. Anders kunt u schade toebrengen aan uw systeem.   Dit artikel in het Engels lezen
Volledig artikel weergeven
Overzicht   In dit artikel krijgt u informatie over valse antivirus- en antispywareproducten die ook wel valse beveiligingssoftware of rogueware worden genoemd.   Beschrijving   Valse beveiligingssoftware wordt ook wel scareware genoemd. Deze software wordt gemaakt om gebruikers bang te maken voor een specifiek "probleem" dat de software zelf noemt en vervolgens een betaalde oplossing aan te bieden. De software geeft bijvoorbeeld een infectie weer die niet bestaat, de software beheert dat deze een infectie kan verwijderen, maar in feite doet de software niets of wordt een echte trojan geïnstalleerd.   Wat moet ik doen met valse beveilgingssoftware?   Als uw computer wordt geïnfecteerd door valse beveiligingssoftware, moet dit worden behandeld door F-Secure Security Labs. Er zijn echter bepaalde gegevens nodig voordat het lab u kan helpen met uw infectie.   Om u te kunnen helpen, moet u Security Labs voorzien van de volgende logbestanden voor aanvullend onderzoek:   Voer F-Secure BlackLight uit. Als er verborgen items worden gevonden, slaat u het logbestand op. Dit hulpprogramma is beschikbaar op ftp://ftp.f-secure.com/anti-virus/tools/fsbl.exe. Voer het hulpprogramma GMER uit. Klik op de knop Scannen op de hoofdpagina. Zodra het scannen is voltooid, klikt u op de knop Opslaan... op dezelfde pagina om het gemaakte logbestand op te slaan. Dit hulpprogramma is beschikbaar op http://www.gmer.net/gmer.zip. Voer Autoruns.exe van Sysinternals uit. Denk eraan dat u de instelling Hide Signed Microsoft Entries (Ondertekende Microsoft-items verbergen) inschakelt. Sla het gemaakte logbestand op. Dit Microsoft-hulpprogramma is beschikbaar op http://www.microsoft.com/technet/sysinternals/SystemInformation/Autoruns.mspx. Voer HijackThis uit. Sla het gemaakte logbestand op. Dit hulpprogramma is beschikbaar op http://sourceforge.net/projects/hjt/. Verzend alle logbestanden die zijn gegenereerd in één ZIP-bestand naar F-Secure Security Labs. We raden u aan het ZIP-bestand te beveiligen met het wachtwoord infected (geïnfecteerd). Verzend het ZIP-bestand naar F-Secure door u te registreren voor een account van ons Sample Analysis System op https://www.f-secure.com/en/web/labs_global/submit-a-sample. Meld u aan en verzend de logbestanden met een kort bericht in het berichtveld of het verzendformulier waarin u het probleem beschrijft.   Dit artikel in het Engels lezen
Volledig artikel weergeven
Overzicht   In dit artikel wordt beschreven hoe u schermafbeeldingen maakt die u vervolgens kunt bijvoegen bij uw ondersteuningsverzoek.   Beschrijving   Wanneer u contact opneemt met de technische ondersteuning, is het vaak handig als het technische ondersteuningsteam bijvoorbeeld het foutbericht kan zien dat op uw scherm verschijnt. Als u schermafbeeldingen maakt, kan ons technisch ondersteuningsteam u sneller en efficiënter helpen uw probleem op te lossen.   Schermafbeeldingen maken   Ga als volgt te werk om een schermafbeelding te maken:   Zoek de knop Print Screen op uw toetsenbord. De knop kan ook worden aangeduid met "Prnt Scrn", "Print Sc" of iets dergelijks. Op een standaard toetsenbord vindt u deze knop in de rechterbovenhoek. Ga als volgt te werk om een schermafbeelding te maken van uw volledige scherm of van een specifiek venster: Druk op Alt + Print Screen om een schermafbeelding van het venster dat momenteel actief is naar het klembord te kopiëren. Druk op Print Screen om een schermafbeelding van uw volledige scherm naar het klembord te kopiëren. Klik op Start > Alle Programma's > Bureau-accessoires > Paint om het Windows-programma Paint te starten. Selecteer Plakken in het menu Bewerken. Uw schermafbeelding verschijnt op het canvas. Sla het bestand met de schermafbeelding op. U kunt het bestand nu toevoegen aan uw verzoek voor het technische ondersteuningsteam.   Tip: de eenvoudigste manier waarop u in Windows Vista en Windows 7 een schermafbeelding kunt maken, is via het Knipprogramma dat u kunt vinden door op Start > Alle programma's > Bureau-accessoires > Knipprogramma.   Dit artikel in het Engels lezen
Volledig artikel weergeven
Overzicht   Dit artikel beschrijft hoe u een ZIP-archief kunt maken en het kunt beveiligen met een wachtwoord.   Beschrijving   U kunt het beste een doelmap maakt waarnaar u alle voorbeeldbestanden kopieert die u naar F-Secure wilt verzenden voor analyse. Daarnaast hebt u speciale software nodig, zoals WinZip, om archiefbestanden te maken. Als u geen WinZip hebt, kunt u het via http://www.winzip.com/downwz.htm downloaden en installeren.   Een ZIP-bestand maken   Als u een ZIP-bestand wilt maken, voert u de volgende stappen uit: Om een nieuwe map te maken, klikt u met de rechtermuisknop op uw bureaublad en selecteert u Bestand > Nieuw > Map. Geef de map een naam, bijvoorbeeld voorbeelden . Kopieer de voorbeelbestanden naar de map die u zojuist hebt gemaakt. Om voorbeeldbestanden toe te voegen aan een nieuw ZIP-bestand, selecteert u de bestanden (klik op Ctrl+A om alles te selecteren) en selecteert u vervolgens Bestand > WinZip > Toevoegen aan ZIP-bestand. Het dialoogvenster Toevoegen wordt weergegeven: Voer het pad en de zip-bestandnaam in, bijvoorbeeld f-securesample.zip in het veld Toevoegen aan archief. Houd er rekening mee dat de standaardmap nu de de map is waar nu de voorbeeldbestanden worden opgeslagen. Klik op Toevoegen. Het bestand f-securesample.zip is gemaakt: Het ZIP-bestand met wachtwoord beveiligen   Om het ZIP-bestand te beveiligen met een wachtwoord, voert u de volgende stappen uit: Selecteer in het venster van WinZip Acties > Coderen of klik op de knop Coderen. Het dialoogvenster Coderen wordt weergegeven: Voer geïnfecteerd in als wachtwoord, bevestig dit door het nog een keer in te voeren en klik op OK. Een sterretje (*) wordt aan het einde van de bestandsnaam in het WinZip-venster weergegeven, wat aangeeft dat het bestand is beveiligd met een wachtwoord: Selecteer Bestand > Afsluiten om het WinZip-venster af te sluiten. Dit artikel in het Engels lezen
Volledig artikel weergeven
Overzicht   Niet alle malware wordt vermeld in de F-Secure-database met virusbeschrijvingen.   Malwarebeschrijvingen   Er is niet voor alle malware een gedetailleerde beschrijving beschikbaar, zelfs wanneer het product de malware wel detecteert. Daarnaast behoren veel virussen tot dezelfde familie en delen ze daarom dezelfde beschrijving. Als u geen beschrijving kunt vinden voor een instantie van malware, zoekt u in de lijst met virusbeschrijvingen naar een vergelijkbare naam.   Opmerking: het product detecteert veel meer malware dan in de database staat vermeld.   Dit artikel in het Engels lezen
Volledig artikel weergeven
Er zijn twee typen scanfuncties voor virussen: scannen op protocolniveau en scannen op bestandssysteemniveau Met scannen op protocolniveau worden gegevens gecontroleerd die de computer binnenkomen via het netwerk. Met scannen op bestandssysteemniveau worden de bestanden gecontroleerd die op het bestandssysteem van de computer worden opgeslagen. Dit is gewoonlijk de harde schijf van de computer. Antivirusscans kunnen op verschillende manieren worden geactiveerd. Een scan op bestandssysteemniveau wordt gestart wanneer een bestand wordt geopend (d.w.z. wanneer u een toepassing opent of een document opslaat). Dit wordt ook wel permanent scannen genoemd. Bij gepland scannen worden bestanden op aanvraag gescand. De functionaliteit is dezelfde met betrekking tot het zoeken naar virussen, maar deze wordt opzettelijk gestart en niet automatisch op basis van het openen van bestanden. Dit is ook van toepassing op een scan die door de gebruiker wordt gestart, wat een feitelijke scan op aanvraag is.   Scannen op protocolniveau wordt binnen de software uitgevoerd, in de firewall-module. Het bestand wordt gescand voordat het door de firewall wordt toegestaan, bijvoorbeeld wanneer een zip-bestand wordt gedownload. Het bestand wordt twee keer gescand: eerst wanneer het wordt gedownload en nog eens wanneer het bestand op de schijf wordt opgeslagen. De inhoudsbestanden worden opnieuw gescand wanneer deze uit het ZIP-bestand worden uitgepakt.   Permanent scannen is in feite een variatie van de scan op aanvraag. Het verschil is de aanvrager van de scan, niet de scan zelf.   Dit artikel in het Engels lezen
Volledig artikel weergeven
Overzicht   In dit artikel wordt beschreven hoe een scanrapport kunt opslaan als bestand.   Beschrijving   Het is soms nodig om het scanrapport te verzenden naar F-Secure voor analyse. Voer deze instructies uit om het scanrapport op te slaan als bestand.   Een scanrapport opslaan in een bestand   Als u een scanrapport wilt opslaan als bestand, voert u de volgende stappen uit:   Voer de scan uit met uw antivirusproduct van F-Secure. Zodra de scan is voltooid, wordt een pagina vergelijkbaar met de volgende pagina weergegeven (afhankelijk van het product dat u gebruikt): Klik op de knop Rapport weergeven om het gedetailleerde rapport weer te geven: Als u het rapport wilt opslaan als bestand, selecteert u Bestand > Opslaan als, gaat u naar de gewenste map voor het rapport, geeft u het rapport een beschrijvende naam en slaat u het op. Verzend het naar F-Secure voor analyse.  Dit artikel in het Engels lezen
Volledig artikel weergeven
Overzicht   In dit artikel wordt beschreven hoe een spam-, ham- en phishingbericht kunt opslaan als bestand.   Beschrijving   F-Secure ontvangt graag voorbeelden van spam-, ham- en phishing-berichten die u ontvangt. Opmerking: Voorbeelden van spam-, ham- en phishing-berichten moeten worden verzonden aan specifieke e-mailadressen. Ga voor meer gedetaileerde instructies naar http://www.f-secure.com/en/web/labs_global/submit-samples/spam-submission   Een voorbeeldbericht opslaan in een bestand   Om een spam-, ham- of phishing-bericht op te slaan, voert u de volgende stappen uit:   Open het spam-, ham- of phishing-bericht dat u hebt ontvangen in uw e-mailprogramma. Selecteer Bestand > Opslaan als. Het volgende dialoogvenster Opslaan als wordt weergegeven als u gebruikt maakt van Microsoft Outlook e-mail. Zoek een gewenste map voor het bestand, geef het een omschrijvende naam (het onderwerp van het bericht is de standaardnaam voor het bestand) en sla het op. Verzend het naar F-Secure. Dit artikel in het Engels lezen
Volledig artikel weergeven
Question De tweede volledige scan van de computer was erg snel. Heeft het product echt mijn volledige computer gescand? Answer Een volledige computerscan scant alle vaste schijven op malware, zoals spyware, virussen en rootkits. De tweede volledige computerscan is aanmerkelijk sneller omdat alleen de bestanden die zijn gewijzigd, worden gescand. Dit verklaart ook het verschil in het aantal bestanden tussen scans.   Als een archief is niet gewijzigd tussen scans, wordt het niet verwerkt in de tweede scan. Als het archief uit 100 bestanden bestaat, is het aantal gescande bestanden 101 hoger in de eerste scan. Een tweede handmatige scan kost meestal een aantal minuten.   Andere bestanden die worden overgeslagen, zijn digitaal ondertekende bestanden van vertrouwde leveranciers waarbij de handtekening intact is. Voorbeelden van dergelijke bestanden zijn Windows-systeembestanden, Adobe's Acrobat Reader of Microsoft Excel. F-Secure's eigen bestanden worden ook niet gecontroleerd als ze niet zijn gewijzigd; ze zijn gemaakt door de software zelf en daarom is het niet noodzakelijk ze te scannen.   Tijdens geplande scans worden mogelijk meer virussen gevonden dan tijdens een handmatige scan. De reden hiervoor is dat de geplande scan wordt uitgevoerd als een beheerdersgebruiker, wat betekent dat er toegang is tot extra bestanden.
Volledig artikel weergeven