Hvordan slår jeg på Nettleserbeskyttelse-utvidelsen i Chrome?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Når du har installert F-Secure SAFE på datamaskinen og åpner nettleseren for første gang, aktiverer du Nettleserbeskyttelse-utvidelsen (tillegget) slik:

Hvis du ser et varsel øverst til høyre i nettleseren, klikker du på Aktiver utvidelse.
Du kan også slå på nettleserutvidelsen på denne måten:
  1. Åpne Chrome og klikk på de tre prikkene øverst til høyre i nettleseren.
  2. Gå til Flere verktøy > Utvidelser.
  3. Slå på Nettleserbeskyttelse fra F-Secure.
Nettleserbeskyttelse fra F-Secure er slått på nå.
Sign In or Register to comment.