Hur aktiverar jag webbläsartillägget Surfskydd i Chrome?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

När du har installerat F-Secure SAFE på din dator och öppnar webbläsaren för första gången aktiverar du webbläsartillägget Surfskydd på följande sätt:

Om du ser ett meddelande i webbläsarens övre högra hörn klickar du på Aktivera tillägg.
Du kan även aktivera webbläsartillägget på följande sätt:
  1. Öppna Chrome och klicka på de tre prickarna i webbläsarens övre högra hörn.
  2. Gå till Fler verktyg > Tillägg.
  3. Aktivera Surfskydd av F-Secure
F-Secures Surfskydd är nu aktiverat.
Sign In or Register to comment.