Hur aktiverar jag webbläsartillägget Surfskydd i Internet Explorer på en Windows-dator?

This discussion has a more recent version.
L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

När du har installerat F-Secure SAFE på din PC och öppnar webbläsaren för första gången aktiverar du webbläsartillägget Surfskydd på följande sätt:

  1. Öppna Internet Explorer och välj Verktyg (webbläsarens övre högra hörn) och sedan Hantera tillägg. Fönstret Hantera tillägg visas.
  2. I Tillägg och verktyg väljer du tillägget F-Secures Surfskydd.
  3. Välj Aktivera och Stäng för att aktivera tillägget.

F-Secures Surfskydd är nu aktiverat.

Anm: Om F-Secures Surfskydd inte visas i listan i Verktyg och tillägg måste F-Secure SAFE ominstalleras.