Kan jag använda min telefon eller surfplatta när Freedome är aktiverat?

L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Ja, du kan använda din Android- eller iOS-enhet som hotspot, dvs. dela enhetens nätverksanslutning med andra enheter när F-Secure Freedome är aktiverat. Detta kallas även internetdelning.

Du kan konfigurera hotspoten på din enhet på samma sätt som du skulle konfigurera den utan Freedome.

Warning: Den delade nätverksanslutningen kan inte säkras med Freedome på din telefon eller surfplatta; nätverkstrafiken från de andra enheterna kringgår Freedome VPN-anslutningen. Därför rekommenderar vi starkt att du använder Freedome också på de endra enheterna för att se till att även deras nätverksanslutning säkras.