Hur fungerar licensieringen för F-Secure TOTAL?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Med F-Secure TOTAL kan du välja på tre, fem eller sju enheter för din prenumeration. Om du till exempel har köpt en F-Secure TOTAL-prenumeration för fem enheter omfattar den följande:

  • 5 licenser för F-Secure SAFE,
  • 5 licenser för F-Secure FREEDOME,
  • 5 licenser för F-Secure KEY och
  • En prenumeration på F-Secure SENSE som berättigar dig till hemskydd.*

När du använder KEY med TOTAL och har en prenumeration för fem enheter kan fem olika användare använda KEY på sina enheter. Dessa fem användare kan synkronisera sina lösenord på ett obegränsat antal enheter.

* Hemskyddet F-Secure SENSE består av en prenumeration och en router. Din prenumeration på F-Secure TOTAL berättigar dig till prenumerationsdelen av F-Secure SENSE. SENSE-routern säljs separat till ett reducerat pris i följande länder.

Du kan se hur många licenser du har tillgängliga/använder för dina TOTAL-appar i My F-Secure-portalen.

Sign In or Register to comment.