Jak zabezpieczyć komputer dziecka przy użyciu usługi F-Secure SAFE?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

W tym artykule opisano, jak możesz chronić komputer PC dziecka przy użyciu usługi F-Secure SAFE i funkcji Reguły rodzinne. Przedstawimy, jak utworzyć profil dziecka oraz jak skonfigurować limity czasowe i filtrowanie zawartości dla dziecka na tym urządzeniu.

Ponieważ dodajesz profil dziecka, możesz to zrobić tylko na swoim koncie usługi My F-Secure.

Aby chronić komputer PC dziecka:

 1. Zaloguj się na koncie usługi My F-Secure za pomocą nazwy użytkownika i hasła.
 2. W usłudze My F-Secure wybierz pozycję Aplikacje TOTAL na górnym pasku.
 3. Na pulpicie nawigacyjnym usługi My F-Secure wybierz pozycję SAFE.
 4. Wybierz pozycję Dodaj urządzenie. Zostanie wyświetlone okno Czyje urządzenie chcesz chronić?.
 5. Wybierz opcję Urządzenie mojego dziecka, a następnie wybierz opcję Kontynuuj. Zostanie wyświetlone okno Wybierz typ urządzenia.
 6. Wybierz opcję Ten komputer, a następnie wybierz opcję Pobierz na komputer z systemem Windows.
 7. W przeglądarce internetowej wyszukaj instalator sieciowy w folderze pobierania, naciskając Ctrl + J na klawiaturze.
 8. Uruchom plik instalatora sieciowego. Rozpocznie się instalowanie oprogramowania F-Secure.
  1. Gdy zostanie otwarte okno Witamy w usłudze SAFE, kliknij przycisk Kontynuuj.
  2. Wpisz imię dziecka, którego komputer chcesz chronić i dla którego chcesz skonfigurować Reguły rodzinne.
  3. Wybierz grupę wiekową, do której należy dziecko, i kliknij przycisk Dalej.
  4. Aby skonfigurować limity czasowe i filtrowanie zawartości dla dziecka, kliknij przycisk Dalej.
  5. Aby ustawić dzienne limity korzystania z urządzenia, kliknij najpierw przycisk Edytuj, po czym wybierz dzienny limit korzystania z urządzenia dla dni powszednich i weekendów. Na koniec kliknij pozycję Zapisz, aby zapisać ustawienia.
  6. Aby zablokować możliwość korzystania z urządzenia w nocy, kliknij przycisk Edytuj i ustaw czas pójścia do łóżka dla dni szkolnych i weekendów. Na koniec kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać ustawienia czasu pójścia do łóżka, i kliknij przycisk Dalej.
  7. Wybierz typy zawartości internetowej, które mają być niedostępne dla dziecka, i kliknij przycisk Dalej.
  8. Kliknij pozycję Zaakceptuj i zainstaluj.
  Rozpocznie się proces instalacji i wystarczy teraz tylko poczekać na jego zakończenie. Powinno to potrwać mniej niż minutę.

Program F-Secure SAFE jest teraz zainstalowany na komputerze dziecka. Dzięki temu jest ono chronione podczas korzystania z Internetu zgodnie z Twoimi ustawieniami.

Aby wyświetlić ustawienia Reguł rodzinnych dla dziecka, kliknij kartę Reguły rodzinne przy lewej krawędzi strony głównej usługi SAFE.

Jeśli zechcesz później wprowadzić zmiany w ustawieniach Reguł rodzinnych, zaloguj się na swoje konto usługi My F-Secure i kliknij profil dziecka, aby wyświetlić i zmienić ustawienia.

Sign In or Register to comment.