Jak zainstalować aplikację F-Secure SAFE na urządzeniu z systemem Android dziecka i skonfigurować fu

L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

W tym artykule opisano, jak zainstalować aplikację F-Secure SAFE na urządzeniu z systemem Android dziecka i po raz pierwszy skonfigurować funkcję Reguły rodzinne. Omówimy następujące ustawienia funkcji Reguły rodzinne:

 • Kontrola aplikacji
 • Limity korzystania z urządzenia
 • Filtrowanie zawartości

Na urządzeniu z systemem Android dziecka

 1. Otwórz aplikację Sklep Play, a następnie wyszukaj aplikację F-Secure SAFE i wybierz ją.
 2. Wybierz przycisk Zainstaluj, a po zainstalowaniu wybierz przycisk Otwórz.
 3. Zaznacz pole wyboru, jeśli chcesz wysyłać nam niespersonalizowane dane. Wybierz przycisk Zaakceptuj i kontynuuj.
 4. Wykonaj następujące czynności:
  1. W oknie Czy zezwolić aplikacji F-Secure SAFE na wykonywanie połączeń telefonicznych i zarządzanie nimi? wybierz opcję Zezwól;
  2. W oknie Czy zezwolić aplikacji F-Secure SAFE na dostęp do lokalizacji urządzenia? wybierz opcję Zezwól.
  3. W oknie Czy zezwolić aplikacji F-Secure SAFE na dostęp do zdjęć, plików multimedialnych i plików na urządzeniu? wybierz Zezwól.
 5. Zaloguj się na swoje konto usługi My F-Secure.
  1. Wybierz opcję Zaloguj się.
  2. Wpisz swoje poświadczenia usługi My F-Secure.
  3. Wybierz opcję Zaloguj się.
  Jeśli nie masz jeszcze ważnego konta usługi My F-Secure, wybierz przycisk Utwórz konto.
 6. Wybierz pozycję Instalujesz dla dziecka?, a następnie:
  1. Wybierz z listy rozwijanej pozycję Nowy profil dziecka i wybierz przycisk Kontynuuj.
  2. W polu Imię wpisz imię i wybierz grupę wiekową.
  3. Wybierz przycisk Dalej.
 7. Konfigurowanie funkcji Reguły rodzinne
  1. Wybierz przycisk Dalej, a następnie pozycję Włącz Kontrolę aplikacji.
 8. Kontrola aplikacji
  1. Wybierz domyślne ustawienie nowo zainstalowanych aplikacji: Ograniczone czasowo lub Zablokowane.
  2. Wybierz, jak mają być traktowane już zainstalowane aplikacje: Ograniczone czasowo, Dozwolone lub Zablokowane.
 9. Dzienne ograniczenia czasowe
  1. Przesuń suwak w prawo, aby włączyć dzienne ograniczenia czasowe. Następnie dla aplikacji ustawionych jako ograniczone czasowo:
   1. Przesuń suwak do odpowiedniej długości czasu w dni robocze i w weekendy.
   2. Wybierz przycisk Dalej.
 10. Pora spać

  Dla aplikacji ustawionych jako ograniczone czasowo:

  1. Przesuń suwak, aby określić ramy czasowe dozwolone w wieczory przed dniami szkolnymi i w weekendy.
  2. Wybierz przycisk Dalej.
 11. Filtrowanie zawartości
  1. Zaznacz pola kategorii zawartości, które mają być zablokowane dla dziecka.
  2. Wybierz przycisk Dalej.
 12. Na stronie Prawie gotowe wybierz przycisk Dalej.
 13. Na stronie Włącz ustawienia wybierz przycisk Kontynuuj. Funkcja Reguły rodzinne wymaga uprawnień administratora urządzenia.
 14. Na stronie Aktywować aplikację administratora urządzenia? wybierz pozycję Aktywuj tę aplikację administratora urządzenia.
 15. Na stronie Włącz ułatwienia dostępu wybierz przycisk Kontynuuj.
 16. Na stronie Ułatwienia dostępu wybierz pozycję F-Secure SAFE w obszarze Pobrane usługi.
 17. Przesuń suwak i wybierz przycisk OK.
 18. W razie potrzeby wpisz PIN urządzenia, aby kontynuować.

Aplikacja F-Secure SAFE jest już zainstalowana na urządzeniu z systemem Android dziecka, a funkcja Reguły rodzinne jest skonfigurowana.

Aby wyświetlić ustawienia Reguł rodzinnych dla dziecka, wybierz pozycję Reguły rodzinne na ekranie głównym aplikacji.

Jeśli zechcesz wprowadzić zmiany w tych ustawieniach Reguł rodzinnych na dowolnym urządzeniu, zaloguj się na swoje konto usługi My F-Secure i kliknij profil dziecka, aby wyświetlić i zmienić te ustawienia.