Konfigurowanie Reguł rodzinnych w usłudze F-Secure SAFE na komputerze PC (wideo)

This discussion has a more recent version.
L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

W tym klipie wideo przedstawiono, jak można chronić komputer dziecka przy użyciu usługi F-Secure SAFE oraz jak skonfigurować limity czasowe i filtrowanie zawartości dla dziecka na tym urządzeniu.

Wskazówka: Aby włączyć napisy do filmu, kliknij ikonę Napisy w prawym dolnym rogu ekranu filmu. Aby wybrać napisy w innym języku (jeśli są dostępne), kliknij ikonę Ustawienia i wybierz preferowany język.