Forkert tid vises på SENSE-routeren

L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Symptomer

Når opsætningen er afsluttet, viser F-Secure SENSE normalt det aktuelle klokkeslæt på displayet. Den korrekte tid opnås ved regelmæssigt at synkronisere uret med tidsserveren. Når SENSE-routeren tændes, kan uret til at begynde med være uden synkronisering.

Diagnose

Årsagen til dette er, at enheden ikke har en batterireserve til tiden, når der slukkes for enheden. SENSE vil automatisk opdatere og justere tiden, så snart der er forbindelse til internettet.

Hvis SENSE-uret ser ud til permanent at være forkert med en bestemt tidsmængde, selv når det har forbindelse til internettet, er det muligt, at konfigurationen af tidszonen er forkert. SENSE får konfigurationen af tidszonen fra den enhed, der bruges under opsætningen. Det er endnu ikke er muligt at justere det fra programmet efter opsætningen, men denne funktion er på vores liste over kommende forbedringer og vil være tilgængelig som en opdatering.

Løsning

Sådan løses problemet:

  1. Sørg for, at den enhed, du bruger til opsætningen, er indstillet til den korrekte tidszone, og at den viser den korrekte tid.
  2. Nulstil både SENSE-enheden og SENSE-appen, og kør opsætningen igen.

    Bemærk: Du kan bruge det samme SSID og den samme adgangskode, når du konfigurerer SENSE igen, så alle dine enheder automatisk opretter forbindelse til netværket igen.