Oppdatere F-Secure SENSE før oppsett

L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

F-Secure SENSE-ruteren kan oppdatere seg selv før oppsett hvis den er koblet til den fungerende Internett-forbindelse via kabel. Da kan oppsettet utføres med den nyeste fastvaren og alle tilgjengelige rettelser. På denne måten kan du også omgå fastvareoppdateringsdelen av oppsettprosessen i programmet.

Slik oppdaterer du SENSE-ruteren:

  1. Kontroller at Internett-forbindelsen til den eksisterende ruteren fungerer via kabel.
  2. Koble til kabelen med den eksisterende ruterens LAN-port og den blå WAN-porten på SENSE.
  3. Tilbakestill SENSE på en av følgende måter: Etter en vellykket tilbakestilling og omstart vil du se de pulserende firkantene.

Etter ca to minutter vil SENSE forsøke å koble seg til F-Secures oppdateringsservere.

SENSE laster ned oppdateringene. Dette kan ta flere minutter, avhengig av hastigheten på Internett-forbindelsen. Brukeren vil ikke se noen synlig indikasjon mens dette pågår.

Etter en vellykket nedlasting og bekreftelse av signaturen begynner SENSE å oppdatere programvaren. Skjermen vil vise firkanter som ikke er på linje, i noen sekunder, og deretter blir SENSE omstartet automatisk.

Etter en vellykket omstart vil enheten på nytt vise de pulserende firkantene, og du kan begynne med det vanlige oppsettet. Bare følg veiledningen som vises i appen.