SENSE-ruteren viser et feilaktig klokkeslett

L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Symptomer

F-Secure SENSE viser normalt det aktuelle klokkeslettet på skjermen etter fullført oppsett. Appen holder rede på tiden ved å synkronisere klokken regelmessig med tidsserveren. Når SENSE-ruteren slås på, kan klokken være usynkronisert til å begynne med.

Diagnose

Årsaken til dette er at enheten ikke har noe batterireserve til å holde rede på tiden mens enheten er slått av. SENSE vil automatisk oppdatere og stille klokken så snart appen blir koblet til Internett.

Hvis SENSE-klokken virker å være av permanent i et bestemt tidsrom selv om den er koblet til Internett, er det mulig at tidssonen er uriktig konfigurert. SENSE får tidssonekonfigurasjonen fra enheten som brukes til oppsettet. Det er ennå ikke mulig å endre den fra programmet etter oppsett, men dette er en funksjon som er på listen vår over kommende forbedringer, og vil bli tilgjengelig som en oppdatering.

Løsning

Slik løser du problemet:

  1. Påse at enheten du bruker til oppsettet, er konfigurert med riktig tidssone og at den viser riktig klokkeslett.
  2. Tilbakestill både SENSE-enheten og SENSE-programmet, og utfør oppsettet på nytt.

    Merk: Du kan bruke samme SSID og passord når du setter opp SENSE på nytt, slik at alle enheter automatisk kobler seg til nettverket igjen.