Kan jeg endre eller tilpasse SENSE?

L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

SENSE støtter for tiden en rekke nettverksinnstillinger. Mer avanserte nettverksinnstillinger vil bli lagt til i kommende fastvareutgivelser.

Fastvaretilpasning vil ikke være tilgjengelig på grunn av bestemmelser vedrørende radiofrekvenser. Dessuten kan ikke F-Secure garantere for programvaresikkerheten og -funksjonaliteten ved automatiske fastvareoppdateringer. Derfor støttes ikke full fastvaretilpasning.