Felaktig tid visas på SENSE-routern

L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Symptom

När installationen har slutförts visar F-Secure SENSE vanligtvis den aktuella tiden på skärmen. Den uppdaterar tiden genom att regelbundet synkronisera klockan med tidsservern. När SENSE-router slås på kan klockan inledningsvis vara osynkroniserad.

Diagnos

Anledningen till detta är att enheten inte har ett reservbatteri för att hålla tiden uppdaterad när enheten är avstängd. SENSE uppdateras automatiskt och justerar tiden så fort den ansluts till internet.

Om SENSE-klockan permanent verkar gå en viss tidsperiod fel även om den är ansluten till internet är det möjligt att konfigurationen av tidszon är felaktig. SENSE hämtar tidszonskonfigurationen från enheten under installationen. Det går ännu inte att justera detta från applikationen efter installationen, men funktionen finns på vår lista över kommande förbättringar och kommer att bli tillgänglig som en uppdatering.

Lösning

Så här åtgärdar du problemet:

  1. Se till att den enhet du använder för installationen är inställd på rätt tidszon och visar rätt tid.
  2. Återställ både SENSE-enheten och SENSE-applikationen och kör installationen igen.

    Anm: Du kan använda samma SSID och lösenord när du konfigurerar SENSE igen, så att alla dina enheter automatiskt återansluter till nätverket.