Problem med att få åtkomst till webbplatser vid användning av F-Secure SENSE

L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

När du har installerat F-Secure SENSE börjar funktionen Surfskydd att skydda användare och enhet från att komma åt webbadresser som klassificeras som osäkra i F-Secure Security Cloud.

Typiskt beteende som är synligt för användaren visas på följande sätt:
  • Om du försöker få åtkomst till en webbplats via okrypterade protokoll, som http, omdirigerar SENSE dig till en blockeringssida.
  • Om anslutningsbegäran görs med hjälpa av TLS (https-länk) kan inte SENSE omdirigera dig till en blockeringssida. Adressen är dock fortfarande blockerad och visas som "oåtkomlig". Detta är ett normalt beteende.

I båda ovanstående fall ser användaren händelsen (adress blockerad) i händelselistan i SENSE-appen. SENSE-appens startskärm blir också gul. Den växlar tillbaka till blå igen när blockeringshändelserna har visats av användaren.

Vi arbetar ständigt på vitlistefunktionen i SENSE-appen och den blir tillgänglig som en uppdatering så snart den är klar.

Om du tror att en webbplats har fått en felaktig klassificering kan du rapportera det till F-Secure, så tittar våra analytiker på det och åtgärdar eventuella problem med klassificeringen.