Kan jag ändra eller anpassa SENSE?

L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

SENSE har för närvarande stöd för ett antal nätverksinställningar. Mer avancerade nätverksinställningar läggs till i kommande lanseringar av den inbyggda programvaran.

På grund av begränsningar enligt radiofrekvensförordningar går det inte att anpassa inbyggd programvara. F-Secure kan inte garantera programvarans säkerhet och funktionalitet vid automatiska uppdateringar av inbyggd programvara. Därför finns det inte stöd för full anpassning av inbyggd programvara.

Sign In or Register to comment.