Hur skyddar jag mitt barns PC med F-Secure SAFE?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

I den här artikeln kan du läsa om hur du skyddar ditt barns PC med F-Secure SAFE med hjälp av funktionen Familjeregler. Vi beskriver hur du skapar en barnprofil och anger surftid och innehållsfiltrering för ditt barn på enheten.

Eftersom du ska lägga till en barnanvändare kan detta enbart göras via ditt My F-Secure-konto.

Så här skyddar du ditt barns PC:

 1. Logga in på My F-Secure med användarnamnet och lösenordet för ditt konto.
 2. I My F-Secure väljer du TOTAL-appar i det övre fältet.
 3. På My F-Secure-kontrollpanelen väljer du SAFE.
 4. Välj Lägg till enhet. Fönstret Vems enhet vill du skydda? visas.
 5. Välj Mitt barns enhet och sedan Fortsätt. Fönstret Välj enhetstyp visas.
 6. Välj Den här datorn och sedan Ladda ned för Windows.
 7. Medan du befinner dig i webbläsaren letar du reda på installationsprogrammet för nätverket i nedladdningsmappen genom att trycka på Ctrl + J på tangentbordet.
 8. Kör nätverksinstallationsfilen. Installationsprogrammet för F-Secure startar.
  1. När fönstret Välkommen till SAFE öppnas klickar du på Fortsätt.
  2. Ange namnet på det barn vars PC du ska skydda och för vem du ska ställa in Familjeregler.
  3. Välj vilken åldersgrupp barnet tillhör och klicka på Nästa.
  4. Klicka på Nästa för att ställa in surftid och innehållsfiltrering för barnet.
  5. Om du vill ställa in dagliga gränser för enhetsanvändning klickar du först på knappen Redigera och väljer sedan den tilltåna dagliga användningen för både veckodagar och helger. Klicka sedan på Spara för att spara inställningarna.
  6. Om du vill förhindra enhetsanvändning nattetid klickar du på knappen Redigera och anger tiden för läggdags på veckodagar och helger. Klicka sedan på Spara för att spara inställningarna för läggdags och sedan på Nästa.
  7. Välj vilka typer av webbinnehåll du vill blockera från barnet och klicka på Nästa.
  8. Klicka på Acceptera och installera.
  Installationsprocessen påbörjas och allt du behöver göra nu är att tillåta att installationen slutförs. Det bör inte ta mer än en minut.

F-Secure SAFE är nu installerat på ditt barns PC och barnets internetanvändning skyddas enligt installationen.

Klicka på fliken Familjeregler till vänster på huvudsidan för SAFE för att se inställningarna för Familjeregler.

Om du vill ändra inställningarna för Familjeregler senare loggar du in på ditt My F-Secure-konto och klickar på barnets profil för att visa och ändra inställningarna för Familjeregler.

Sign In or Register to comment.