Archived

This section is archived and will no longer be updated. For the latest articles about F-Secure products and services, go to the new and improved How-tos & FAQs.

Tip

We are in the process of adding a direct link from this page to its latest version in the new How-tos & FAQs section.

In the meantime, to find the latest version of this article, search for the article title in the searchbox on the left.

Inställning av F-Secure SAFE-familjeregler för PC (video)

L10nL10n Posts: 4,872

I den här videon visar vi hur du kan skydda ditt barns PC med F-Secure SAFE. Vi visar även hur du kan ställa in surftid och innehållsfiltrering för ditt barn på den här enheten.

Tips: Om du vill aktivera undertexterna för videon ska du klicka på ikonen Undertexter (CC) längst ner till vänster på videoskärmen. Om du vill välja undertexter på ett annat språk ska du klicka på ikonen Inställningar och välja önskat språk.

Sign In or Register to comment.