Virheellinen aika SENSE-reitittimessä

L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Oireet

Yleensä F-Secure SENSE näyttää ajan näytössään asennuksen jälkeen. Kellonaika synkronoidaan säännöllisesti palvelimesta. Kun SENSE-reititin on käytössä, kellon synkronointi saattaa olla aluksi virheellinen.

Diagnoosi

Tämä johtuu siitä, että laittella ei ole vara-akkua ajanpitoon, kun laite on sammutettuna. SENSE päivittää ja säätää ajan oikeaksi automaattisesti heti, kun se muodostaa Internet-yhteyden.

Jos SENSE-kellon aika vaikuttaa olevan pysyvästi väärin myös Internet-yhteyden ollessa käytössä, on mahdollista, että aikavyöhykemääritys on väärä. SENSE saa aikavyöhykemäärityksen asennuksessa käytetyltä laitteelta. Aikavyöhykettä ei voi vielä säätää sovelluksesta asennuksen jälkeen. Tämä ominaisuus on tulevien parannusten joukossa ja saatavilla pian päivityksenä.

Ratkaisu

Voit korjata ongelman seuraavasti:

  1. Varmista, että asennuksessa käyttämäsi laitteen aikavyöhyke on oikein ja että sen näyttämä aika on oikein.
  2. Palauta sekä SENSE-laite että SENSE-sovellus ja tee asennus uudelleen.

    Huomautus: Voit käyttää samaa SSID:tä ja salasanaa, kun SENSE asennetaan uudelleen. Näin kaikki laitteet muodostavat verkkoyhteyden automaattisesti uudelleen.