Jak odinstalować aplikację SAFE lub Mobile Security z urządzenia z systemem Android?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Wykonaj poniższe czynności, aby odinstalować aplikację SAFE lub Mobile Security z urządzenia z systemem Android.

  1. Otwórz aplikację na urządzeniu.
  2. W lewym górnym rogu ekranu kliknij pozycję Menu ic_menu.png i wybierz opcję Ustawienia.
  3. Przewiń widok na sam dół i kliknij przycisk Odinstaluj.
  4. Wpisz kod zabezpieczeń, jeśli go używasz, i kliknij przycisk OK, aby potwierdzić odinstalowanie aplikacji.
Aplikacja SAFE lub Mobile Security zostanie odinstalowana.
Sign In or Register to comment.