Hvordan omstarter jeg F-Secure SENSE?

En enhetsomstart kan bidra til å løse nettverksproblemer som dårlig signal og lave Internett-hastigheter. Når du skal omstarte enheten kan du enten:

  • Koble fra strømledningen og koble den til igjen, eller
  • Trykke én gang på tilbakestillingsknappen.
Sign In or Register to comment.