Hvordan utfører jeg en myk tilbakestilling på F-Secure SENSE?

L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

En myk tilbakestilling sletter innstillingene dine, men beholder fastvareversjonen slik den er. Du må koble alle enhetene til SENSE-nettverket på nytt.

Slik tilbakestiller du SENSE-ruteren:

 1. Mens ruteren er på trykker du på og holder inne Tilbakestill-knappen på baksiden av ruteren i 15 sekunder.
 2. Når du slipper tilbakestillingsknappen, vises "rst" på skjermen på SENSE-ruteren, og enheten starter på nytt.
 3. Du må også slette dataene fra SENSE-appen ved å følge denne fremgangsmåten:
  • Android:
   1. Gå til enhetens Innstillinger > Apper > F-Secure SENSE.
   2. Velg Lager > Slett data.
  • iOS
   1. Naviger til enhetens Innstillinger > F-Secure SENSE.
   2. Velg Slett data.