Hvordan utfører jeg en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene på F-Secure SENSE?

L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

En tilbakestilling til fabrikkinnstillingene (eller hard tilbakestilling) setter F-Secure SENSE tilbake til fabrikkinnstillingene, til samme tilstand som da enheten ble slått på første gang. Alle innstillinger og fastvareversjonen slettes og gjenopprettes til standardverdiene fra fabrikk. Du må koble alle enhetene på nytt til SENSE-nettverket.

Følg denne fremgangsmåten hvis en normal tilbakestilling på ruteren ikke har hjulpet:

  1. Koble fra strømledningen på F-Secure SENSE-ruteren.
  2. Trykk på og hold nede Tilbakestill-knappen på baksiden av ruteren.
  3. Mens du holder nede tilbakestillingsknappen kobler du strømledningen til ruteren igjen.
  4. Fortsett å holde tilbakestillingsknappen nede til bokstavene "FF" vises på skjermen på SENSE-ruteren. Dette starter tilbakestillingen til fabrikkinnstillingene, og prosessen kan ta noen minutter. Enheten starter på nytt når tilbakestillinegn er fullført.