Hvordan udfører jeg en fabriksnulstilling på F-Secure SENSE?

L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Med en fabriksnulstilling (eller hård nulstilling) vender F-Secure SENSE tilbage til fabriksindstillingerne, den samme tilstand, som da enheden blev tændt første gang. Alle dine indstillinger og firmwareversionen slettes og gendannes til fabrikkens standardværdier. Du skal forbinde enhederne med SENSE-netværket igen.

Følg disse trin, hvis det ikke har hjulpet at udføre en normal nulstilling på routeren:

  1. Træk strømkablet ud af F-Secure SENSE-routeren.
  2. Tryk på og hold nulstillingsknappen nede bag på routeren.
  3. Sæt strømkablet tilbage i routeren, mens du holder nulstillingsknappen nede.
  4. Hold nulstillingsknappen nede, indtil bogstaverne "FF" vises på SENSE-routerens display. Dette starter fabriksnulstillingen, som kan tage et par minutter. Enheden genstarter, når nulstillingen er udført.