Hur genomför jag en mjuk återställning av F-Secure SENSE?

L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

En mjuk återställning raderar alla dina inställningar men behåller samma version av den inbyggda programvaran. Du måste återansluta dina enheter till SENSE-nätverket.

Så här återställer du SENSE-routern:

 1. Medan routern är påslagen trycker du på och håller ner knappen Återställ på baksidan av routern i 15 sekunder.
 2. När du släpper Återställ-knappen visas ”rst” på SENSE-routerns skärm och enheten startar om.
 3. Du måste också radera data från SENSE-appen genom att följa dessa steg:
  • Android:
   1. Gå till enhetens Systeminställningar > Appar > F-Secure SENSE.
   2. Välj Lagring > Rensa data.
  • iOS
   1. Gå till enhetens Systeminställningar > F-Secure SENSE.
   2. Välj Rensa data.