Hur genomför jag en fabriksåterställning av F-Secure SENSE?

L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

En fabriksåterställning (eller hård återställning) återställer fabriksåterställningarna för F-Secure SENSE – samma tillstånd som enheten befann sig i när den startades för första gången. Alla inställningar och versionen av den inbyggda programvaran raderas och återställs till fabriksstandardvärden. Du måste återansluta dina enheter till SENSE-nätverket.

Följ de här stegen om det inte har hjälpt att utföra en normal återställning på routern.

  1. Koppla från strömsladden från F-Secure SENSE-routern.
  2. Tryck på och håll ner knappen Återställ på routerns baksida.
  3. Samtidigt som du håller ner Återställ-knappen sätter du tillbaka strömkabeln i routern.
  4. Fortsätt att hålla ner Återställ-knappen tills bokstäverna ”FF” visas på SENSE-routerns skärm. Detta initierar fabriksåterställningen, vilken kan ta några minuter. Enheten startar om när återställningen genomförts.