Hur avinstallerar jag SAFE eller Mobile Security från en Android-enhet?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Följ de här stegen om du vill avinstallera SAFE- eller Mobile Security-appen från din Android-enhet.

  1. Öppna appen på din enhet.
  2. Gå till Menyn ic_menu.png i skärmens övre vänstra hörn och sedan till Inställningar.
  3. Bläddra ned till botten av skärmen och tryck på Avinstallera.
  4. Om du använder en säkerhetskod anger du den och trycker på OK för att bekräfta avinstallationen.
SAFE eller Mobile Security har nu avinstallerats.
Sign In or Register to comment.