Miten F-Secure SENSE käynnistetään uudelleen?

L10nL10n Posts: 4,872 F-Secure Employee

Laitteen uudelleenkäynnistys voi ratkaista verkko-ongelmia, kuten heikon signaalin ja hitaan Internet-nopeuden. Laitteen voi käynnistää uudelleen seuraavilla tavoilla:

  • Irrota virtajohto ja liitä se uudelleen.
  • Paina palautuspainiketta kerran.
Sign In or Register to comment.