Miten F-Secure SENSE -tehdasasetukset palautetaan?

L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Tehdasasetusten palautus palauttaa F-Secure SENSE -asetukset takaisin alkuperäisiin tehtaalla tehtyihin asetuksiin eli niihin, jotka olivat voimassa laitteen ensimmäisen käynnistyksen aikana. Kaikki tekemäsi asetukset ja laiteohjelmaversio poistetaan ja palautetaan oletusarvoihin. Laitteet on yhdistettävä SENSE-verkkoon uudelleen.

Toimi seuraavasti, jos reitittimen asetusten normaali palautus ei toimi:

  1. Irrota virtajohto F-Secure SENSE -reitittimestä.
  2. Paina SENSE-reitittimen takana olevaa Reset-palautuspainiketta ja pidä sitä painettuna.
  3. Liitä virtajohto takaisin reitittimeen samalla, kun pidät palautuspainiketta painettuna.
  4. Paina palautuspainiketta edelleen, kunnes kirjaimet "FF" tulevat näkyviin SENSE-reitittimen näyttöön. Tämä aloittaa tehdasasetusten palautuksen, mikä voi kestää muutaman minuutin. Laite käynnistetään uudelleen, kun palautus on tehty.