Hvorfor trenger jeg F-Secure SENSE i hjemmet?

L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Et tilkoblet hjem har et stort antall enheter som er koblet til Internett og/eller til hverandre.

Internett-tilkobling har blitt en norm, og flere og flere enheter er utstyrt med teknologi som tillater at de kobler til Internett. En undersøkelse som ble utført av Gartner Research*, anslår at det globale antallet enheter som er koblet til Internett, vil nå 26 milliarder innen 2020. Noen forskere anslår et tall så høyt som 100 milliarder IoT-enheter (Internet of Things) ved slutten av dette tiåret. Et gjennomsnittshjem i dag har allerede mer enn fem enheter som er koblet til Internett. Hvis prognosene ovenfor slår til, vil hjemmene våre i nær fremtid ha mer enn 50 enheter som er koblet til Internett samtidig.

Tradisjonell sikkerhetsprogramvare er ikke laget for å beskytte alle disse enhetene. Det er her F-Secure SENSE kommer inn. Dette produktet kan beskytte alle enheter i SENSE-nettverket enten det er mobilenheter, skrivebordsenheter eller smartenheter du ikke kan installere sikkerhetsprogramvare på.

F-Secure SENSE har et beskyttelsessystem som består av tre lag, SENSE-ruteren, SENSE-appen og F-Secure Security Cloud. SENSE-appen tilfører også et ekstra lag med beskyttelse i SENSE-nettverket for enheter som ikke kan kjøre appen.

Hvis du bruker den frittstående versjonen av SENSE (ikke som del av F-Secure TOTAL-pakken), sørger dessuten SENSE-appen for beskyttelse på farten for enheter som forlater hjemmenettverket, for eksempel bærbare PCer, nettbrett og smarttelefoner. Når det gjelder skrivebordsdatamaskiner som kjører Windows eller MacOS, kan SENSE-appen installeres på opptil 25 enheter til sammen. Det betyr enten 25 Windows PC-enheter eller 25 Mac-enheter, eller en kombinasjon av disse opp til grensen på 25 enheter, for eksempel 20 Windows PC-enheter og 5 Mac-enheter. Hvis du overskrider denne grensen for skrivebordsenheter, eller har andre spørsmål om dette emnet, tar du kontakt med kundestøtte.

Merk: Hvis du har kjøpt SENSE sammen med F-Secure TOTAL-pakken, inneholder TOTAL-pakken apper for endepunktbeskyttelse for både skrivebordsenheter og enheter som forlater hjemmenettverket. Se artikkelen Hvordan tar jeg F-Secure TOTAL i bruk? for å få mer informasjon.

* Middleton, P., Kjeldsen, P., & Tully, J. (18. november 2013). Forecast: The Internet of Things, Worldwide, 2013. Gartner Research.