Hva betyr symbolene på SENSE-ruterens skjerm?

L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Denne artikkelen forklarer hva de ulike symbolene på SENSE-ruterens skjerm betyr.

Skjerm Betydning Hva du skal gjøre

Ingen lamper

SENSE er ikke koblet til strøm. Kontroller at SENSE-ruteren er tilkoblet strøm.
Skjermens lysstyrke er for lav eller skjermen er slått av. Endre skjermens lysstyrke fra innstillingene i appen.

Hele skjermen er tent

sense_whole.png SENSE starter opp. Vent noen få minutter. Hvis det ikke skjer noe, kobler du fra SENSE-ruteren og kobler den til igjen. Hvis problemet vedvarer, er det nødvendig med en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene.

Statiske firkanter

sense_static.png

Pulserende firkanter

sense_pulsing.png SENSE er klar for sammenkobling. Trykk på den blå knappen på baksiden av SENSE-ruteren.
Pulserende forbindelse sense_connection.png Internett-forbindelsen til SENSE er nede. Se etter løse kabler eller prøv å omstarte ruteren.

Fire (4) tall

sense_pin.png Sammenkoblingskode. Denne vises etter at du har trykt på den blå sammenkoblingsknappen. Følg instruksjonene i SENSE-appen.

Roterende firkanter

sense_rotate.png SENSE kobler til eller bekrefter en handling som er utført av appen. Dette kan ta et øyeblikk. Følg instruksjonene i SENSE-appen.

Pluss-tegn

sense_plus.png Handling fullført. Du trenger ikke å gjøre noe. Gjør deg klar for neste trinn.

Utropstegn

sense_exclamation_mark.png SENSE har oppdaget et problem. Sjekk SENSE-appen.

Oppdaterer

sense_updating.png SENSE oppdaterer programvaren og vil omstarte automatisk. Sørg for at SENSE-ruteren er koblet til strøm og følg instruksjonene i SENSE-appen.

Tilbakestill

sense_reset.png SENSE-ruteren ble tilbakestilt. Vent til SENSE-ruteren starter på nytt før du konfigurerer den.

Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger

sense_factory_reset.png SENSE-ruteren ble tilbakestilt og gjenopprettet til fabrikkinnstillingene.

Klokkeslett

sense_time.png Du er tilkoblet og beskyttet. Nyt det!