Hvad betyder symbolerne på SENSE-routerens display?

L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

I denne artikel beskrives, hvad de forskellige symboler på SENSE-routerens display betyder.

Display Hvad det betyder Gør følgende

Ingen lys

SENSE har ingen strøm. Kontroller, at SENSE-routeren er tilsluttet.
Displayets lysstyrke er for lav, eller displayet er slukket. Skift displayets lysstyrke fra appindstillingerne.

Hele displayet lyser

sense_whole.png SENSE er ved at starte. Vent et par minutter. Hvis der ikke sker noget, skal du trække SENSE-routerens kabel ud og tilslutte det igen. Det er nødvendigt med en fabriksnulstilling, hvis problemet ikke blev løst.

Statiske firkanter

sense_static.png

Pulserende firkanter

sense_pulsing.png SENSE er klar til parring. Tryk på den blå knap bag på SENSE-routeren.
Pulserende forbindelse sense_connection.png Internetforbindelse til SENSE er nede. Kontroller, om der er løse kabler, eller prøv at genstarte routeren.

Fire (4) tal

sense_pin.png Parringskode. Den vises, når du har trykket på den blå parringsknap. Følg anvisningerne i SENSE-appen.

Roterende firkanter

sense_rotate.png SENSE forbinder eller bekræfter en handling udført af appen. Det kan tage et øjeblik. Følg anvisningerne i SENSE-appen.

Plustegn

sense_plus.png Handling gennemført. Du behøver ikke foretag dig noget. Vær klar til næste trin.

Udråbstegn

sense_exclamation_mark.png SENSE er stødt på et problem. Kontroller SENSE-appen.

Opdaterer

sense_updating.png SENSE opdaterer softwaren og genstarter automatisk. Hold SENSE-routeren tilsluttet, og følg anvisningerne i SENSE-appen.

Nulstil

sense_reset.png SENSE-routeren blev nulstillet. Vent, indtil SENSE-routeren er genstartet, og opsæt den derefter.

Fabriksnulstilling

sense_factory_reset.png SENSE-routeren blev nulstillet og gendannet til fabriksindstillingerne.

Tid

sense_time.png Du er online og beskyttet. Nyd det!