Vad betyder symbolerna på SENSE-routerns skärm?

L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Den här artikeln förklarar vad de olika symbolerna på SENSE-routerns skärm betyder.

Skärm Vad det betyder Gör så här

Inga ljus

SENSE har ingen ström. Kontrollera att SENSE-routern är inkopplad.
Skärmens ljusstyrka är för svag eller så är skärmen avstängd. Ändra skärmens ljusstyrka från appinställningarna.

Hela skärmen är upplyst

sense_whole.png SENSE startas. Vänta i några minuter. Om ingenting händer kopplar du från SENSE-routern och kopplar sedan in den igen. Om problemet kvarstår behöver du göra en fabriksåterställning.

Statiska fyrkanter

sense_static.png

Pulserande fyrkanter

sense_pulsing.png SENSE är redo för parkoppling. Tryck på den blå knappen på baksidan av SENSE-routern.
Pulserande anslutning sense_connection.png Internetanslutningen till SENSE ligger nere. Kontrollera att inga kablar sitter löst eller prova att starta om routern.

Fyra (4) nummer

sense_pin.png Parkopplingskod. Denna visas efter att du tryckt på den blå parkopplingsknappen. Följ instruktionerna i SENSE-appen.

Roterande fyrkanter

sense_rotate.png SENSE ansluter eller verifierar en åtgärd som genomförts av appen. Det här kan ta en liten stund. Följ instruktionerna i SENSE-appen.

Plustecken

sense_plus.png Åtgärden har slutförts. Ingen åtgärd behövs. Gör dig redo för nästa steg.

Utropstecken

sense_exclamation_mark.png SENSE har stött på ett problem. Kontrollera SENSE-appen.

Uppdaterar

sense_updating.png SENSE uppdaterar sin programvara och startar om automatiskt. Se till att SENSE-routern är inkopplad och följ instruktionerna i SENSE-appen.

Återställ

sense_reset.png SENSE-routern har återställts. Vänta tills SENSE-routern har startats om innan du installerar den.

Fabriksåterställning

sense_factory_reset.png SENSE-routern återställdes och fabriksinställningarna tillämpades.

Tid

sense_time.png Du är online och skyddad. Mycket nöje!
Sign In or Register to comment.