Vilka är de aktuella säkerhetsfunktionerna i F-Secure SENSE?

L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Anm: Den här artikeln är enbart tillämplig för dig om du använder den fristående versionen av F-Secure SENSE (inte del av F-Secure TOTAL-paketet). Om du har köpt SENSE med F-Secure TOTAL-paketet läser du artikeln Vad är F-Secure TOTAL? för att ta reda på hur TOTAL skyddar dig, dina enheter och ditt hem.

Den här tabellen visar de aktuella säkerhetsfunktioner som är tillgängliga i F-Secure SENSE. F-Secure SENSE använder ett skyddssystem i tre lager som består av SENSE-routern, SENSE-appen och F-Secures Security Cloud.

Eftersom F-Secure SENSE möjliggör skydd både i hemnätverket och ute på resande fot beskriver den här tabellen även vilka funktioner som är tillgängliga för de olika scenarierna.

Funktion Beskrivning av funktion Plattformsstöd i hemnätverket Plattformsstöd på resande fot
En router som alltid är uppdaterad och säker

Både routerns programvara och säkerhetsfunktionerna uppdateras ofta.

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Botskydd

Blockerar trafik från en komprometterad enhet till en angripares kommando- och styrcenter.

Alla enheter

Ej tillämpligt

Spårningsskydd

Förhindrar spårningswebbplatser från att följa dina surfvanor och samla in data om dig.

Alla enheter

Framtida implementering

Virusskydd

Filgenomsökning i realtid på enheter för att blockera skadeprogram.

Genomsökning av nätverkstrafik för att blockera nedladdning av skadeprogram och skadliga appar.

På Windows

På Mac

På Android

På Windows

På Mac

På Android

Beteendebaserad blockering

Blockerar skräddarsydda skadeprogram och nyupptäckta angrepp genom att analysera appbeteende (DeepGuard)

På Windows

På Windows

Surfskydd

Blockerar skadliga eller komprometterade webbplatser baserade på URL-ryktet.

Alla enheter

På Windows

På Mac

Bankskydd

Tillför ytterligare ett lager av säkerhet när du uträttar dina bankärenden online och/eller utför pengatransaktioner online.

På Windows

På Mac

På Windows

På Mac

Brandvägg

Blockerar skadliga anslutningsförsök baserat på fördefinierade regler.

Alla enheter

På Windows

På Mac

IoT-säkerhet

Blockerar skadliga eller komprometterade anslutningar till och från smarta hem eller IoT-enheter baserat på värdnamnets rykte.

Känner av enhetstypen baserat på mönster i nätverkstrafiken.

Alla enheter

Ej tillämpligt

Aviseringar och varningar

Meddelar dig om relevanta säkerhetshändelser.

På iOS

På Android

Kommande funktion

Funktioner för WiFi-routern

Ett intuitivt och enkelt sätt att styra och övervaka dina WiFi-inställningar.

På iOS

På Android

Kommande funktion

Med SENSE-appen för iOS kan du enbart installera, övervaka och styra SENSE-routern.

Alla dina Android-enheter bör ha SENSE-appen installerad, eftersom appen ser till att alla dina enheter får det mest fullständiga skyddet med SENSE. Mer information om SENSE-appen finns i Vilka plattformar kan F-Secure SENSE-appen för närvarande köras på?.