Hur många enheter kan jag ansluta till mitt F-Secure SENSE-nätverk?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

F-Secure SENSE har utformats för att användas i ditt smarta hem med ett nästintill obegränsat antal anslutna enheter som tillhör hushållet och köras i ditt hemnätverk, oavsett om det handlar om IoT-enheter eller personliga enheter. Men även om det inte finns någon begränsning för det antal enheter du kan ansluta till SENSE-routern finns det vissa begränsningar för hur många enheter du kan installera SENSE-appen på, beroende på plattform. Mer information finns i Vilka plattformar kan F-Secure SENSE-appen för närvarande köras på?.

Det kan dock finnas andra begränsningar i ditt hemnätverk, som det antal IP-adresser som är tillåtna, vilket kan begränsa den mängd enheter du kan ansluta till SENSE-routern.

Säkerhetsfunktionerna i SENSE förklaras i Vilka är de aktuella säkerhetsfunktionerna i F-Secure SENSE?.

Sign In or Register to comment.