Hur vet jag att mitt modem eller min router är kompatibel med F-Secure SENSE?

L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

I allmänhet kräver inte inställningen av F-Secure SENSE några ändringar av inställningar i din router eller ditt modem, eftersom det är utformat för att fungera tillsammans med dem. F-Secure SENSE är kompatibelt med vanliga modem och routrar som finns tillgängliga på marknaden idag eller som du får från din internetleverantör.