Jak skonfigurować ustawienia sieciowe w produkcie SAFE na komputerze PC?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Zazwyczaj nie trzeba zmieniać ustawień domyślnych. Jednak można skonfigurować sposób nawiązywania połączenia z Internetem przez komputer na potrzeby automatycznego otrzymywania aktualizacji.

Aby zmienić ustawienia połączenia internetowego, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę produktu na pasku zadań systemu. Zostanie wyświetlone menu podręczne.
 2. Wybierz pozycję Otwórz ustawienia.

  Zostanie otwarta strona Ustawienia.

 3. W obszarze nawigacyjnym po lewej wybierz opcję Aktualizacje.

  Uwaga: Do zmiany tych ustawień wymagane są uprawnienia administratora.

 4. W polu Ręczna konfiguracja serwera proxy określ, czy komputer korzysta z serwera proxy do nawiązywania połączenia z Internetem.

  Uwaga: Twój dostawca usług internetowych może zasugerować lub wymagać używania serwera proxy, który pełni rolę pośrednika pomiędzy komputerem i Internetem. Taki serwer przejmuje wszystkie żądania wysyłane do Internetu i sprawdza, czy może je obsłużyć, korzystając ze swojej pamięci podręcznej. Serwery proxy są używane do zwiększania wydajności, filtrowania żądań i ukrywania komputera w Internecie w celu poprawy bezpieczeństwa.

  Dostępne są następujące opcje:
  • Wybierz opcję Nie używaj, jeśli komputer jest połączony z Internetem bezpośrednio.
  • Wybierz opcję Użyj ustawień przeglądarki, aby zastosować ustawienia serwera proxy HTTP skonfigurowane w przeglądarce internetowej.
  • Aby ręcznie skonfigurować ustawienia serwera proxy HTTP, wybierz opcję Adres niestandardowy i dodaj numer portu w polu Port.
Sign In or Register to comment.