Jak sprawdzić informacje o subskrypcji produktu firmy F-Secure?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Uwaga: Ten artykuł dotyczy następujących produktów: F-Secure Internet Security, F-Secure Anti-Virus for PC, F-Secure Mobile Security for Android.

W przypadku programów F-Secure Internet Security i F-Secure Anti-Virus dla komputerów PC

Jeśli masz zainstalowany produkt F-Secure Internet Security lub F-Secure Anti-Virus dla komputerów PC, możesz znaleźć informacje o subskrypcji oraz kluczach licencji w ten sposób:

 1. Otwórz produkt zabezpieczający firmy F-Secure.
 2. Na stronie głównej wybierz opcję Ustawienia. Zostanie otwarte okno Ustawienia.
 3. Wybierz opcję Pomoc techniczna.
  • W sekcji Informacje o subskrypcji wybierz opcję Odnów subskrypcję, aby odnowić subskrypcję przed jej wygaśnięciem. W tym miejscu są również wyświetlane informacje o wygaśnięciu.
  • W sekcji Informacje o subskrypcji wybierz opcję Pokaż klucz licencji, aby wyświetlić klucze licencji.

  Uwaga: Wyświetlenie kluczy licencji wymaga uprawnień administratora.

F-Secure Mobile Security (dla systemu Android)

Jeśli używasz produktu F-Secure Mobile Security dla systemu Android, możesz znaleźć informacje o subskrypcji (klucz licencji) produktu w ten sposób:

 1. Wybierz ikonę aplikacji, aby otworzyć interfejs użytkownika produktu.
 2. Wybierz ikonę menu głównego w lewym górnym rogu ekranu naciśnij opcję Informacje.

W oknie Informacje znajdziesz dane związane z używanym produktem, w tym klucz licencji.

Sign In or Register to comment.