Nie mogę znaleźć przycisku odnowienia subskrypcji w usłudze My F-Secure

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Objawy

Ważność moich licencji na usługę F-Secure SAFE (lub F-Secure TOTAL) wkrótce wygasa, ale po zalogowaniu się w usłudze My F-Secure nie widzę opcji umożliwiające odnowienie tych licencji.

Diagnoza

Przycisk Odnów teraz nie jest jeszcze widoczny na Twoim koncie w usłudze My F-Secure.

Rozwiązanie

Przycisk Odnów teraz pojawia się w usłudze My F-Secure, gdy zostanie spełniony dowolny z tych warunków:
  • Pozostało 45 dni lub mniej do wygaśnięcia licencji produktu kupionych online.
  • Pozostało 30 dni lub mniej do wygaśnięcia licencji produktu kupionych w sklepie detalicznym lub aktywowanych przy użyciu kodu.

Gdy przycisk Odnów teraz zostanie udostępniony, zaloguj się na swoje konto w usłudze My F-Secure, aby odnowić licencje.

Sign In or Register to comment.