Opis działania subskrypcji produktu F-Secure SAFE i sposobu ich uaktualniania

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Subskrypcje produktu F-Secure SAFE działają w oparciu o liczbę zabezpieczanych urządzeń i okres ważności. Subskrypcja może na przykład umożliwiać ochronę maksymalnie 25 urządzeń przez 12 miesięcy lub 24 miesiące. Gdy kupujesz subskrypcję produktu F-Secure SAFE, płatność za okres rozliczeniowy jest traktowana jako „środki na koncie”, które są zużywane w miarę upływu czasu. Gdy te środki się wyczerpią, musisz odnowić subskrypcję, aby rozpocząć nowy okres rozliczeniowy.

Jeśli zdecydujesz się uaktualnić trwającą subskrypcję produktu F-Secure SAFE przez dodanie urządzeń (licencji) podczas okresu rozliczeniowego, te dodatkowe urządzenia zostaną dodane do bieżącego okresu. Cena za dodatkowe licencje zostanie obliczona proporcjonalnie do pozostałego czasu ważności subskrypcji. Jeśli na przykład masz subskrypcję na 1 rok i 5 urządzeń, ale chcesz zabezpieczyć w sumie 7 urządzeń, to musisz zapłacić za 2 dodatkowe urządzenia (dodatkowe licencje), których cena zostanie określona proporcjonalnie do pozostałego czasu ważności Twojej 1-rocznej subskrypcji. Ta kwota jest wtedy dodawana do Twoich „środków na koncie”.

Gdy następnie nadejdzie czas odnawiania subskrypcji, kwota do zapłacenia za uaktualnioną subskrypcję będzie obejmowała nowe urządzenia (licencje).

Sign In or Register to comment.